Stickordlista

Här hittar du de mest förekommande förkortningar och förklaringar du finner i engelska mönsterbeskrivningar.

EN Engelska SV Svenska 
back loop bakre maskbågen
bind off maska av
bobble nupp
braids fläta
cable fläta
c.o. cast on lägg upp
chart diagram
decrease minska
es edge stitch km kantmaska
eyelet pattern hålmönster
fasten off fäst
fisherman’s rib patent
garter stitch rätstickning
gauge masktäthet / stickfasthet
half fisherman’s rib halvpatent
hank härva
inc increase öka
k knit rm rät maska
k2tog knit 2 stitches together 2 rm tills sticka 2 räta maskor ihop
kfb knit forth and back of the stitch öka genom att sticka i framre och bakre maskbågen
knit stitch, stocking stitch rätmaska
ktbl knit through back loop sticka en rät maska genom bakre maskbågen
kw knitwise som när du stickar räta maskor
lace spets
m1 make one öka öka 1 maska
marker markör
moss stitch mosstickning
psso pass the sliped stitch over drag den lyfta maskan över
pattern mönster; beskrivning
pm place marker placera ut stickmarkör
p purl am avig maska
p2tog purl 2 stitches together 2 am tills sticka 2 aviga maskor ihop
purl stitch avig maska
pw purlwise
rep repeat upprepa
rib; ribbed; ribbed knitting; ribbing resår; resårstickning
rs right side rätsida
rnd round varv
row varv
selvage stich km kantmaska
sl 1 st slip 1 stitch lyft en maska
s1, k1, psso slip 1 stitch, knit 1, pass slipped stitch over ödhpt överhopptagning
skpo slip 1 stitch, knit 1, pass slipped stitch over knit stitch ödhpt överhopptagning
ssk slip, slip, knit lyft två maskor för sig och sen sticka ihop dem (vriden maska)
stocking stitch; stockinette stitch slätstickning
tension masktäthet / stickfasthet
times gånger
twisted stitch; crossed stitch vriden maska
ws wrong side avig sida
yb yarn behind garn bakom arbetet
yfwd yarn forward garn framför arbetet
yo yarn over omsl omslag

%d bloggare gillar detta: