Playin’ Hooky Designs – designed by Liz McQueen.

Brain-Waves-Swedish 8-december

 

 

 

 

 

 

Material:  
•    Garn Onion Wool + Nettles (kan köpas här: www.stickabooden.se)
•    3 nystan av olika färger räcker till båda mössorna
•    5 mm virknål
•    Synål

Storlek
Modell 1: Barn 5-6 år (53-54 cm i huvudomfång)
Modell 2: Barn 1-2 år (49-50 cm i huvudomfång)

Förkortningar  
•    fm – fast maska
•     hst – halvstolpe
•    st – stolpe
•    sm – smygmaska
•    Virka ihop – avsluta varje varv med att virka ihop sista varvmaskan och första varvmaskan med en smygmaska.
•    Första luftmaskan i början på nytt varv räknas inte som en fastmaska eller en halvstolpe.  Första 2 luftmaskor i början på nytt varv räknas som en stolpe.
•    Tänk på var du börjar virka ett nytt varv.  Om du inte börjar rätt, kommer vågorna inte att blir symmetriska. Se även denna videoinstruktion om du behöver hjälp: http://youtu.be/7SoJuB_lCEI
•    Att byta färg: virka sista varvmaskan med den första färgen tills du ha 2 öglor på virknålen.  Hämta nya färgen, gör ett omslag och dra genom de 2 öglorna.  Virka ihop med en smygmaska.

Färginstruktion
•    Varv 1-2: Färg A
•    Varv 3: Accentfärg (fasta maskor)
•    Varv 4-5: Färg B
•    Varv 6: Accentfärg (fasta maskor)
•    Upprepa.

VIRKBESKRIVNING BARN 5-6 ÅR (huvudomfång: 53 – 54 cm)

Brain-Waves-Swedish

Börja med en magisk ring.
Varv 1: 1 lm, 8 hst i magisk ring.  Dra åt öglan genom att dra i garnändan. Virka ihop varvet med en smygmaska. (8 m)
Varv 2: 1 lm, fortsätt virka 2 hst i varje maska varvet ut. Virka ihop. (16m).
Varv 3: 1 lm, 2 fm i nästa m, 1 fm i nästa m, * 2  fm i nästa maska, 1 fm i nästa m. Upprepa från * till varvets slut.  Virka ihop med en smygmaska (24 m).
Varv 4: 1 lm, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa två m * 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut.  Virka ihop med en smygmaska (32 m).
Varv 5: 1 lm, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 3 m * 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 3 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (40 m).
Varv 6: 1 lm, 2 fm i nästa maska, 1 fm i i nästa 4 maskor, * 2 fm i nästa m, 1 fm i nästa 4 maskor. Upprepa från * till varvets slut.  Virka ihop med en smygmaska (48 m).
Varv 7: 1 lm, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 5 m * 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 5 maskor. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (56 m).
Varv 8: 2 lm, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa m, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, * 1 st i nästa m, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa m, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 9: 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet.  Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 10: (16):  1 lm, * 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m.  Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 11: (17): 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i nästa 2 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 12: (18): 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 13: (19): 2 lm (räknas som en stolpe), 1 st i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 14: 2 lm (räknas som en stolpe), 1 st i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 15: 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (66 m)
Varv 16-19: upprepa varv 10-13
Upprepa ( varv 14, varv 15, varv 10…) tills du får den önskade längden. Avsluta med varv  10 eller varv 13. Fortsatt till kantvarvet.
Varv 20 (kanten): 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (66 m).
Varv 21 (kanten): 1 lm, 1 hst i i varje maska varvet ut.  Virka ihop varvet med en smygmaska (66 m).
Fäst tråden och göm änden.

VIRKBESKRIVNING BARN 1-2 ÅR (huvudomfång: 49 – 50 cm)

Brain-Waves-2_Swedish
Börja med en magisk ring.
Varv 1: 1 fm, 8 hst i magisk ring. Dra åt öglan genom att dra i garnändan. Virka ihop varvet med en smygmaska. (8 m).
Varv 2: 1 lm, 2 hst i varje maska varvet runt. Virka ihop varvet med en smygmaska (16 m).
Varv 3: 1 lm, 2 fm i samma maska, 1 fm i nästa m, *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa m. Upprepa från *  till slutet  av varvet.  Virka ihop med en smygmaska (24 m).
Varv 4: 1 lm, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 2 m * 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa
från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (32 m).
Varv 5: 1 lm, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 3 m * 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 3 m. Upprepa
från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (40 m).
Varv 6: 1 lm, 2 fm i nästa maska, 1 fm i nästa 4 m, * 2 fm i nästa m, 1 lm i nästa 4 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (48 m).
Varv 7: 1 lm, 2 hst i samma m, 1 hst i nästa 4 m, 2 hst in nästa m, 1 hst i nästa 5 m, *2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 4 m, 2 hst i nästa m, 1 hst i nästa 5 m. Upprepa från * till 4 sista m. 2 hst i nästa m, 1 hst i sista 3 m. Virka ihop med en smygmaska (57 m).
Varv 8: 1 lm, 1 fm i nästa m, 1 fm i nästa 2 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 2 m, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m, [1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 2 m, 2 st i nästa m, 1 st i nästa m] upprepa mönstret inom [ ] en gång till, 1 hst i varje av de sista 2 m. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 9: 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 10: (16): 2 lm (räknas som st), 1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 11: 2 lm (räknas som st), 1 st i nästa 4 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 12: 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 13: 1 lm, *1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 14: 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i nästa 2 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m, *1 fm i nästa 3 m, 1 hst i nästa 2 m, 1 st i nästa 5 m, 1 hst i nästa 2 m. Upprepa från * till varvets slut. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 15: 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (60 m). Räkna maskorna.
Varv 16: Upprepa varv 10.  Upprepa varv (varv 11, varv 12, varv 13) tills du får den önskade längden.
Avsluta med varv 10 eller varv 13. Fortsatt till kantvarvet.
Varv 17 (kanten): 1 lm, 1 fm i samma maska, 1 fm i varje maska till slutet av varvet. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Varv 18 (kanten): 1 lm, 1 hst i varje maska varvet ut. Virka ihop med en smygmaska (60 m).
Fäst tråden och göm trådänden.

Garnet Onion Wool + Nettles hittar du här: klicka här.

PLAY HARD ~ PLAY HOOKY
Copyright @ 2013, Liz McQueen, aka Playin’ Hooky Designs. Endast för privatbruk, presenter och välgörenhet.  Du får sälja färdigt virkade produkter om du länkar till virkbeskrivningen och anger att designen tillhör Playin’ Hooky Designs.  

Om författaren

Senaste nytt

Mönster: sjalen Diamante

Stickbeskrivning Sjalen är stickad i paljettgarnet ..

Mönster: Långhelgssjalen

Jag var så sugen på ett avkopplande stickprojekt ..

Mönster: stickade badpuffar

För en friskare kropp och knopp! En lätt ..

Mönster: halvvantar Always and Forever

Ett enkelt mönster i spetsribbstickning ..

Kommentarer / 3 Svar

Pirjo Ylikarjula / Säger :

Datum: december 8, 2013 kl. 9:31 f m / Svara

Jag bara älskar mössan:)Lycka till dig!

Ingvor / Säger :

Datum: december 10, 2013 kl. 8:35 f m / Svara

Vilken fin mössa. Ha det bra

Heike Gustavsson / Säger :

Datum: januari 12, 2014 kl. 9:54 e m / Svara

har gjort denna mössa. helt underbar

Lämna en kommentar

Lämna ett svar till Pirjo Ylikarjula Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Stickaboo

Stickaboo är ett forum som handlar om kreativ stickning och virkning. Här kan du hitta intressanta mönster, följa olika temastickningar och delta i tävlingar. Välkommen!

Ekologiskt bomullsgarn från Mondial

Paljettgarn från Mondial

%d bloggare gillar detta: